Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Προϋπολογισμός 2012 – ώρα για λαϊκισμούς;

Γράφει ο Κώστας Μερκουράκης

Δεν κρύβει εκπλήξεις. Για τον φετινό προϋπολογισμό ο λόγος, τα ιδιαίτερα σκαμπανεβάσματα του οποίου, δε μπορούν να τα δικαιολογήσουν (ούτε) οι «δημιουργικές στατιστικές» του πρόσφατου παρελθόντος.

Ώρα για Μαθηματικά της Β’ Γυμνασίου λοιπόν και πάμε στον πίνακα «Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού ανά κατηγορία» για να ξεκινήσουμε τις συγκρίσεις:

  • Μείωση στις δαπάνες για τους μισθούς και τις συντάξεις κατά 3.3% (νέα μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος).
  • «Δαπάνες ΝΑΤΟ» αύξηση κατά 22.5% (πέρυσι είχε αυξηθεί 16.8%).
  • Μείωση στις επιχορηγήσεις στα νοσοκομεία για εξόφληση παλαιών οφειλών της τάξης του 11.1%.
  • Αύξηση στις δαπάνες εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστωσης - Εξοπλιστικά προγράμματα 66.7%

Πάμε τώρα και στον πίνακα «Εξέλιξης μεγεθών κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2010-12»:
  • Στα καθαρά έσοδα παρατηρούμε αύξηση στα Τακτικά και μη Τακτικά έσοδα, την ίδια ώρα που παρατηρούμε και μια μείωση… η οποία έχει να κάνει με τις επιστροφές φόρων! (-24%).
  • Στις δαπάνες τώρα, παντού συναντάμε αρνητικούς δείκτες, πλην αυτών που αφορούν το ΝΑΤΟ και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ωστόσο, για να μην αδικήσουμε κανέναν, υπάρχει πτώση 22% στις υποχρεώσεις για την καταβολή τόκων σε σχέση με το προηγούμενο έτος (άσχετα αν υπήρξε αντίστοιχη αύξηση στον περσινό προϋπολογισμό – άρα ίσα βάρκα ίσα νερά – ενώ δε θέλουμε να φανταστούμε – ακόμα - τι συνεπάγεται αυτή η μείωση).

Ας μελετήσουμε τώρα τους στόχους, χωρίς περαιτέρω σχόλια. Αντιγράφω αυτούσια τα κομμάτια από την εισηγητική έκθεση του προυπολογισμού:
«Στόχος της πολιτικής της Κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2012 είναι η διασφάλιση και ενίσχυση την είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής. Στην κατεύθυνση αυτή θετική επίδραση στα έσοδα αναμένεται από:
Την πλήρη εφαρμογή του μέτρου της μείωσης του αφορολόγητου ορίου στο εισόδημα των φυσικών προσώπων από 12.000 σε 5.000 ευρώ
Την κατάργηση του μέτρου της έκπτωσης φόρου σε ποσοστό 10% επί του επιπλέον ποσού από το αφορολόγητο που συγκεντρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων.
Την επαναξιολόγηση και περιορισμό των φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων.
Τη συνέχιση της είσπραξης εσόδων από το τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχει επιβληθεί από το έτος 2011
Την αλλαγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας, με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών
Τη συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, που είναι ήδη σε ισχύ από το προηγούμενο έτος
Την πλήρη απόδοση του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23%
Την πλήρη εφαρμογή του μέτρου επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο
Παράλληλα συνεχίζουν: «Η ενίσχυση των εσόδων,  αναμένεται και από τις πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις,  οι οποίες περιλαμβάνουν»
Τη μείωση ή και κατάργηση ορισμένων πρόσθετων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων
Την πλήρη απόδοση του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών  (ΕΕΤΗΔΕ) που είναι σε ισχύ από το 2011
Την εξίσωση του συντελεστή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης με εκείνο του πετρελαίου (diesel) κίνησης, από τον Οκτώβριο του 2012».

Τέλος, παραθέτω το εισαγωγικό σημείωμα του Ευ. Βενιζέλου, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού: «Ο προϋπολογισμός του 2012  είναι συνεπώς κάτι πολύ περισσότερο από πίνακες,  μακροοικονομικές προβλέψεις, δημοσιονομικούς στόχους και μέτρα. Δεν είναι ένα συμβατικό νομοθετικό ή δημοσιονομικό κείμενο. Είναι ένα όργανο δουλειάς για την έξοδο από την κρίση και κυρίως μία εμβληματικού χαρακτήρα απόφαση της Βουλής των Ελλήνων για το μέλλον της χώρας. 

Μπορούμε και οφείλουμε να στείλουμε πολύ ισχυρό και καθαρό μήνυμα τόσο προς τους Έλληνες πολίτες όσο και προς τους θεσμικούς μας εταίρους και την διεθνή κοινή γνώμη. Ας το κάνουμε. Το οφείλουμε στην ιστορία και κυρίως στο μέλλον της πατρίδας μας»

Αυτά είναι τα «χοντρά» γράμματα της εισήγησης του φετινού προυπολογισμού από τον αντιπρόεδρο της «καρδιάς» μας, Ευάγγελο Βενιζέλο. Αυτά που μας παρουσίασαν σε στικάκι. Ωστόσο έχουμε λόγο να χαιρόμαστε: φέτος (έχουν την ελπίδα) πως ο προϋπολογισμός μας θα είναι πλεονασματικός.

Δε διευκρίνισαν όμως, πλεόνασμα εσόδων είναι αυτό που περιμένουν ή πλεόνασμα εξαθλίωσης;

Δημοσιεύτηκε στο Ποντίκι